Tribunal Supremo juramenta a Maduro como presidente de Venezuela

Tribunal Supremo juramenta a Maduro como presidente de Venezuela

Tribunal Supremo juramenta a Maduro como presidente de Venezuela